LIDMAATSCHAPPEN

De diverse samenwerkingverbanden en verenigingen in de (ver)taalsector bevinden zich in het hart van onze gemeenschap. Elke organisatie heeft haar eigen specifieke focus. Crestec Europe steunt deze samenwerkingverbanden en verenigingen al jaren van harte.
Voor ons vormen ze uitstekende platforms om ideeën uit te wisselen en hoogwaardige informatiebronnen.

GALA

GALA bedient een internationale gemeenschap van organisaties en personen die communicatie en handel dwars door allerlei talen en culturen heen mogelijk maakt. GALA’s missie is het ondersteunen van leden en het vooruitstuwen van onze sector als geheel. GALA doet dit door professionele communities op te zetten, door kennis te delen en door best practices te propageren in de globaliseringssector.

Read more

ELIA

Elia (European Language Industry Association) is de Europese handelsvereniging zonder winstoogmerk, die bedrijven uit de taalsector helpt om om succesvoller zakelijk te opereren. ELIA is opgericht in 2005 en uitgegroeid tot de toonaangevende handelsorganisatie binnen de sector van de taaldienstverlening in Europa.

Read more

TEKOM EUROPE

Tekom Europe is grootste professionele vereniging voor technische communicatie in Europa. In die hoedanigheid probeert tekom het belang van technische communicatie te vergroten en het vakgebied verder te ontwikkelen.
Tekom richt zich op iedereen die actief is in het vakgebied van de technische communicatie of in andere gebieden binnen de informatieontwikkeling. Tekom biedt een platform voor de uitwisseling van informatie en ervaringen, voor de promotie van opleiding en training en voor de ondersteuning van professionele ontwikkeling.

Read more

TAUS

TAUS begon in 2005 als denktank met als missie de vertaalwereld te automatiseren en te innoveren. Ideeën werden omgezet in acties. TAUS werd het netwerk van taalkundige data dat wereldwijd de grootste gedeelde databank van de sector aanbiedt, net als geavanceerde kennis over language engineering en een netwerk van medewerkers van het Human Language Project.
De huidige missie is om wereldspelers in de markt en hun dienstverleners met dataoplossingen in staat te stellen om sneller, beter en efficiënter in alle talen te communiceren.

Read more